Patrick Pigneter, il fenomeno dello slittino naturale

13 Ottobre 2014