Sofia Goggia 3a in rimonta a Kranjska Gora

05 Gennaio 2018