Tobias Kastlunger argento in Gigante ai Mondiali Jr.

25 Febbraio 2019